Nyhedsbrev - december 2022

19. år med kvier i Usserød Ådal 

 

Året rinder ud, og vi kan se tilbage på en  noget mindre dramatisk sæson i forhold til  sidste år, ingen undslupne kvier – og så  alligevel. Nedenfor får I historien om en  meget mærkelig hændelse fra marken.

  

Hund nr. 1. 

En lørdag, tidligt på sæsonen, da kvierne  græssede fredeligt på Nordmarken, kom en  ung mand forbi, med sin mors (ganske  utrænede) hyrdehund, (Hund nr. 1).  Hund nr. 1 var ikke i snor, så den løb ind på  marken, og den havde bare en fest! Først blev  kvierne jagtet ned til åen, her væltede de  hegnet. Så gik jagten den anden vej, og til  sidst sprang kvierne over hegnet mod vest.  Bemærk: uden at vælte hegnet!  

Den unge mand fik fat i sin hund og ringede  til formanden. Få minutter efter var  formanden, det meste af bestyrelsen og  diverse familiemedlemmer klar ved marken.  Stor var forbavselsen, for kvierne gik jo nok  så fredeligt og græssede på Nordmarken.  Hvad var der sket?

  

Hund nr. 2  

Hund nr. 2, som var en trænet hyrdehund af  samme race som Hund nr. 1, var ud at gå tur  med sit menneske. De så en flok forvirrede  kvier gå rundt udenfor hegnet, og blev enige  om, at kvierne vist hørte hjemme inde bag hegnet. Hund nr. 2 havde ganske vist kun  prøvet at hyrde får, og den vurderede, at her  skulle holdes en lidt større afstand, og at et  enkelt bjæf nok var på sin plads.  

Så ved fælles hjælp, fik Hund nr. 2 og dens  menneske kvierne ind bag hegnet igen. Også  denne gang sprang de adrætte kvier bare over.  For bestyrelsen og familiemedlemmerne og  den unge mand med Hund nr. 1 var der blot  tilbage at takke Hund nr. 2 og dens menneske  og så få genoprettet hegnet ved åen.  Hund nr. 2 fik alle kødbenene fra Formandens  kødration, og dens menneske fik en god  flaske rødvin, og foreningen fik parrets  telefonnummer.

  

Kødudlevering  

Udlevering af kød den 25. og 28. oktober stod  Bodil og Torben for, og det gik stort set godt.  Dog vil vi gerne indprente, at medlemmerne  ikke ”selvbetjener” sig, inden det officielle  tidspunkt for udleveringen.

  

Kødet stiger  

Prisstigninger opleves ikke alene i  

supermarkedet og på varme og elregningerne,  også kødet stiger. I år har vi dog været så  heldige at kvierne, da de kom på marken, ikke  var så store, og derfor ikke vejede så meget,  til gengæld har de spist godt, og endte med en  slutvægt, der var lige så stor, som sidste års  kvier. Men næste år må vi desværre imødese  stigninger i kødprisen. Orientering er vedlagt i  mailen.

  

Krise i foreningen  

I september måned udsendte bestyrelsen et  bekymringsbrev til medlemmerne. Der er  brug for yngre kræfter, hvis foreningen skal  fortsætte. Det er heldigvis lykkedes at få nye  friske kræfter, der har lyst til at fortsætte  foreningens arbejde, og vil opstille til  bestyrelsen ved den kommende general forsamling.

 

Generalforsamlingen  

Næste generalforsamling er fastlagt til den 9.  februar 2023. Vi starter som vi plejer med  fællesspisning forud for mødet. Sæt kryds i  kalenderen allerede nu.

 

Bestyrelsen 

www.kograesser.123hjemmeside.dk


Priser. 

I ved jo alle, at priser er steget på alt i det forløbne år. Ikke mindst er de steget på oksekød.


Når vi indkøber kvierne om foråret, betaler vi pr. kg levende vægt, og den pris er justeret efter markedets  notering på oksekød i den uge, vores dyr bliver leveret. Dvs. vi har en del usikkerheder, når vi skal  udarbejde næste års budget.

  

Den første usikkerhed er noteringsprisen, og den anden er vægten af de leverede dyr. I 2021 vejede kvierne 2,4 tons, og i 2022 vejede de kun 2 tons. Det reddede os på målstregen for allerede der, var noteringsprisen  (i uge 17) steget med 44 % i forhold til prisen 2021, så vi kunne nøjes med en efterbetaling på kr. 200.-

 

Vi har nu set på noteringsprisen i uge 48, den er 6% højere end i uge 17, så vi skønner at stigningstakten er  betydelig lavere. Og så forudsætter vi, at de leverede dyr vejer 2,2 tons.

  

Med de forudsætninger har vi fastlagt priser for det kommende år:

 

Prisen for 1/8 kvie bliver 2500 kr. + kontingent til foreningen kr. 200.- 

Prisen for 1 /4 kvie bliver 4550 kr. + kontingent til foreningen kr. 200.- 


Priserne er sat en lille smule optimistisk, det kan jo være, at vi får tungere dyr end forudsat, at  noteringsprisen tager endnu et hop eller at slagtning og opskæring bliver dyrere end forventet. Men det tør  vi godt, I tog jo godt imod årets ekstrabetaling, og alle har betalt.

  

Vi har besluttet at lægge hele prisstigningen ind i 1. rate, så udgifterne for jer bliver lidt bedre fordelt, og vi  har lidt flere penge på kontoen, når vi skal afgive den bindende bestilling i marts. Så årets betaling bliver  som følger:

 

Inden udgangen af januar skal betales:

  

For 1/8 kvie første rate kr. 800.- + kontingent kr. 200 i alt kr. 1000.- 

For 1 /4 kvie første rater kr. 1400.- + kontingent kr. 200 i alt kr. 1600.- 


Restbetalingen, som forfalder inden udgang af april er så beregnet til: 


For 1/8 kvie kr. 1700.- 

For 1 /4 kvie kr. 3150.-

 

Bestyrelsen


 

Og så vil bestyrelsen ønske jer alle en rigtig  glædelig jul og et godt nytår og naturligvis  ikke snyde jer for en god opskrift.

  

I disse genbrugstiden år bringer vi  

også en genbrugsopskrift fra 2015  

af Janni Muusmann.

 

Kød i Rømertof eller ovnfast fad m  

låg.  

Her kan bruges alle de kødstykker fra  

koen som er lidt ureelle: spidsbryst,  

bryst, tværreb, bov, shortrib, tykkam  

m.m.  

1 kg kød  

500 g grønsager (rodfrugter eller andet)  i skiver eller stave  

1 hvidløg delt i fed under den varme  hane  

1 dl rosiner  

1/2 dl græskarkærner  

1/2 øko citron i skiver eller både  1/2 tsk allehånde  

1/2 tsk kardemomme  

1 stang kanel  

1 stjerneanis  

1 øl bayersk eller mørk efter smag  salt, peber  

Kom kød, grønsager m krydderier i  fadet. Overhæld m øl.  

Sæt det på nederste rille i ovnen. Låg  på.  

Steg det i ovnen 140 grader i 3 - 4  timer Kødet kan skæres i skiver, eller  trækkes med 2 gafler.  

Kan serveres m brød. Kartofler kan  lægges ved under stegning.  

Ris og pasta passer også fint. 

Nyhedsbrev - oktober 2022

Novafos i gang med gravearbejde på sydengen.
Foto: Svend Muusmann

Novafos i gang med gravearbejde på sydengen.
Foto: Svend Muusmann

Sommerfest 2022
Endnu engang har Pia og Børge lagt hus og have til sommerfest, der blev afholdt den 20. august. En hyggelig dag i høj sommersol. Stor tak til Pia og Børge.


Sæsonen er slut
Trods en dejlig eftersommer, kan det mærkes, at efteråret er på vej. Et af de sikre tegn er, at kvierne hentes til slagtning. Det skete mandag den 10. oktober. Alt gik efter bogen. Således også med slutfodringen, som blev styret og varetages af Børge og Svend. I år således at hver kvie havde sin spand. En vigtig del af øvelsen, var også at vænne dyrene til at gå ind i fangfolden.


Mørke skyer over bestyrelsen
Mørke skyer hænger også over bestyrelsen, , hvor flere bestyrelsesmedlemmer planlægger at forlade bestyrelsen ved generalforsam- lingerne i enten 2023 og 2024.
I har for kort tid siden modtaget brev fra vores formand, som har redegjort for de udfordringer, som foreningen står overfor. Siden starten i 2004, har kvierne i Usserød været en uundværlig del af ”bybilledet”, ikke alene for foreningens medlemmer, men også for mange andre borgere, som ”lige skulle en tur forbi kvierne”. Samtidig har vores kvier også bidraget til at pleje en del af Usserød Ådal i overensstemmelse med plejeplanen for det fredede område. Vi håber, at der er friske kræfter til at fortsætte foreningen.


Maskiner på marken
Novafos har været i gang med gravearbejde på sydengen efter konstatering af utæthed fra en af brøndene.
I denne uge er en anden maskine i gang (se billede i Nyhedsbrev december 2020). Der foretages ”høslet” i engene som led i kommunens biodiversitetsstrategi. Planen er, at maskinen skal køre to gange om året. Det afslåede græs fjernes, og på sigt skulle det give plads til en varieret engflora. Det er det arbejde, som vores kvier også er en del af.


Afhentning af kød
Afhentning af kød er i år blive fordelt på to dage. Fordelingsnøglen skulle være på plads.
Kalender
10. oktober afhentning/slagtning

25. oktober afhentning af kød

28. oktober afhentning af kød

Hos Kødsnedkeren i Vejby, Farvergårdsvej 14, Vejby www.Koedsnedkeren.dk

/Bestyrelsen
www.kograesser.123hjemmeside.dk

Brev fra formanden - september 2022

Kære medlem af Usserød Ådals Kogræsserforening
Vi skal have nye bestyrelsesmedlemmer, hvis foreningen skal fortsætte!
Der er brug for et generationsskifte i foreningens bestyrelse. Børge Jensen, som har været uundværlig ankermand i pasnings af vores kvier, trækker sig tilbage ved generalforsamlingen i 2023. Ligeledes trækker Ingrid Poulsen sig. Hun har i mange år har passet vagtlisterne. Sidste år trak vores erfarne formand Svend Mussmann sig tilbage.


Tilbage er der så en formand Torben Hoffmann, der rejser meget i embeds medfør og to ældre damer: Bodil Stilling, som er kasserer og Lise Ørberg, som passer nyhedsbrev og tilskudsordninger. De ønsker begge at skrue ned for aktiviteterne, når deres valgperiode er afsluttet.


Vi får hjælp til hjemmesiden af Jørn Jonsson.


Vi har ikke den power, der skal til for at passe 6 kvier, for at have ansvaret administrationen, folde og hegn, slutfodring, og hvad der ellers kan være af løbende opgaver i vores lille landbrug.
Bestyrelsen har siden sin begyndelse bestået af 4 bestyrelsesmedlemmer og 1-3 suppleanter. Det er en meget lille bestyrelse. Fx skal vi altid have medlemmer i Hørsholm for at løse problemerne efterhånden som de opstår. Og det gør de.

   
Vi vil derfor til næste generalforsamling foreslå en ændring i paragraf 10 i vedtægterne, således, at bestyrelsen udvides til 6 medlemmer + 2-3 suppleanter. Formålet med udvidelsen er at fordele ansvar og arbejdsopgaver på flere hænder.


Vi skal snart i gang med at bestille næste års dyr. Derfor skal vi nu have afklaret om der er medlemmer, der er klar til at tage over.
Foreningen har gennem mange år hjulpet med naturpleje, nærhed til dyr samt dyrevelfærd. På det seneste er biodiversiteten blevet øget på markerne, hvilket var et af ønskerne fra kommunens side, så vi har gjort og gør en forskel. Det vil vi gerne fortsætte, bare med lidt flere aktive hænder.


Hvis du har lyst til at indtræde i bestyrelsen så skriv til Torben Hoffmann:
formanden.kograesser2970@gmail.com

August 2022: Prisstigninger i foreningen

Kære medlemmer

 Alting er jo blevet dyrere i år. Det gælder også levende kreaturer og slagtning og opskæring af dem.

 Vi tilstræber, at vi til enhver tid har en kassebeholdning på mindst 15000 kr. således, at vi kan erstatte en kvie, hvis uheldet skulle være ude.

Vi har nu i bestyrelsen fået et overblik over, hvordan udgifterne fordeler sig resten af året.

 Prisstigninger på levende dyr og opskæring vil i år tærer så meget på kassebeholdningen, at budgettet viser, at vi kun har ca. 6000.- kroner tilbage, når alt er betalt, hvis der i øvrigt ikke kommer uventede udgifter. Og det er for lidt.  

 Vi vil derfor bede de kødaftagende medlemmer om at indbetale et ekstraordinært beløb:

Kr. 200.- for 1/8 kvie

Og

Kr. 350.- for 1/4 kvie


Så kan vi fortsat drive foreningen økonomisk forsvarligt.

 Beløbet indsættes på foreningens konto i Danske bank:   reg.:1551 konto: 3170123719, senest d. 15/9 2022

 Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Usserød Ådals Kogræsserforenin

Nyhedsbrev - juli 2022

Så er der serveret
Foto: Svens Muusmann

Så er der serveret
Foto: Svens Muusmann

Kviernes ankomst

I år var kviernes ankomst heldigvis noget mere udramatisk end sidste år. De seks kvier, der indtog nordmarken den 1. maj accepterede heldigvis hegningen på marken.

Goddag til kvierne

Den 11. maj havde vi en hyggelig (lidt regnfuld) sammenkomst ved marken og fik sagt pænt goddag til kvierne.

Hegnsholdet

I begyndelsen af juni klargjorde hegnsholdet sydmarken. Kommunen havde tilbudt at slå græsset (sivene) langs med åen på hele strækningen fra Mortenstrupvej og ned til kolonihaverne med samtidig græsopsamling. Umiddelbart efter at slåmaskinen var færdig, blev kvierne flyttet til sydfolden, så maskinen kunne komme til på nordfolden dagen efter. Kvierne åd af og boltrede sig i den store, friske græsbunke efter flytningen. Kvierne bliver på sydmarken indtil slutningen af august, hvorpå de flyttes tilbage på nordmarken.

Brød

Vi har i de forløbne år haft mulighed for at give kvierne lidt ekstra kalorier med overskudsbrød fra Meny i Hørsholm. Det er jo dejligt at minimere madspild, og brød udgør kraftfoder til kvierne, så de måske får en lidt større tilvækst. Og desuden kan vi let håndterer dyrene, når vi lokker dem med lidt brød

Imidlertid er brøddonationerne fra Meny efterhånden vokset i omfang, og brødet har ligget og mugnet i vores grønne kasse.

Kreaturer har en anden fordøjelse end mennesker og de kan ikke tåle store mængder brød, de kan faktisk dø af det. Så vi skal ændre vores brødpolitik:

I den denne uge (uge 28) vil der ikke være brød i den grønne kasse.

Vi vil give vagtholdene besked om, hvordan brødet for fremtiden administreres, når eller hvis vi får en ny aftale med Meny. Det vil i givet fald dreje sig om ca. 1,5 kg brød pr. dag, således at hver kvie får tildelt ca. 250 g.

Foreningens økonomi

Vi betaler dagsprisen for kvierne, den dag de bliver leveret. Prisen har holdt sig på samme niveau i adskillige år, men i år er prisen for de levende dyr steget, lige som prisen for oksekød er det. Vi bliver derfor nødt til at bede kødaftagerne om ekstra betaling, så vi sikrer foreningens økonomi. I får en mail indenfor de næste par uger med mere detaljerede oplysninger.

Sommerfest 2022

Sommerfesten bliver afholdt søndag den 21. august kl. 13. Det er igen Børge og Pia, der meget venligt lægger hus til. Tak for det!
I år skal alle selv have alt med, mad og drikke, glas, tallerken, kniv og gaffel.

Tilmelding senest søndag d. 14. august til Børge Jensen: egegaard@fasttvnet.dk

Afhent af kød i oktober

Kødsnedkeren kan i år kun udskære 3 dyr om dagen. Vores afhentning i år vil derfor blive fordelt over 2 dage. Nemlig d. 25, oktober og d. 28 oktober.

Kalender

Sommerfest 21. august kl. 13:00 Børge og Pia Jensen Ringvej 18, 2970 Hørsholm Afhentning af kød: En af de to dage 25. oktober eller d. 28. oktober Tidspunktet er endnu ikke fastlagt, men det bliver sidst på eftermiddagen. Kødsnedkeren i Vejby, Farvergårdsvej 14, 3210 Vejby www.Koedsnedkeren.dk

/Bestyrelsen

Nyhedsbrev - april 2022

Hegnsholdet i gang med beskæring
Foto: Svend Muusmann

Hegnsholdet i gang med beskæring
Foto: Svend Muusmann

Sæson 2022

Igen i år - vores 19. sæson - kommer der 6 kvier i foldene.

En våd februar, en meget tør og solrig marts, men foreløbig en april med regn og rusk, så der skulle gerne komme frisk græs til kvierne inden de kommer – formentlig i første uge i maj. 

Generalforsamlingen 2022

Det lykkedes i år at holde generalforsamling den 3. februar ”som vi plejer” dvs. med fællesspisning forud for mødet i Selmersbo. Det er altid hyggeligt, og der var et pænt fremmøde og en fornem buffet.

Bestyrelsen er ændret i år, Inger Carøe udgår af bestyrelsen og Svend Muusmann stopper som formand.

Bestyrelsen har konstitueret sig således:

Torben Hoffmann, formand,

Bodil Stilling, kasserer,

Børge Jensen, bestyrelsesmedlem,

Lise Ørberg, bestyrelsesmedlem,

Svend Muusmann, suppleant,

Ingrid Jørgensen, suppleant 

Klargøring af markerne 

Foråret er på vej og foldene skal klargøres. Børge og Co. (Co. = en bror) har allerede været i gang med at skære træer ned langs åen på sydfolden, og PODA kommer og skifter nogle ”trætte” hegnspæle inden d. 1. maj og erstatter de pæle, som en uheldig bilist nedlagde langs med Mortenstrupvej. Endelig er vi i dialog med kommunen om at få slået sivarealerne langs med åen både på nord- og sydfolden. Så foldene skal nok være klar inden kvierne kommer. 

Der er indkaldt til hegnsarbejde i uge 16 (ugen efter påske). 

Hvis nogen har lyst til at være med på hegnsholdet, så skriv til Børge Jensen: egegaard@fasttvnet.dk

 Farvel til Svend som formand 

Efter 8 år på posten trækker Svend sig fra posten som formand. Tak for en helt enestående indsats i de år. Det gælder både organisering af administrationen, og ikke mindst de kritiske situationer, når en løs kalv skulle indfanges eller en hel flok kvier er undsluppet. 

Svend fortsætter heldigvis som suppleant i bestyrelsen. 

Goddag til kvierne 

Den 11. maj kl. 17.30 mødes vi ved marken på Mortenstrupvej. Her vil bestyrelsen byde på et lille glas og vi kan hilse på de nye kvier.  

Kalender 

11. maj kl. 17.30 Goddag til kvierne Uge 41 Slagtning Uge 43 Afhentning af kød

/Bestyrelsen

Nyhedsbrev - december 2021

Hver kvie sin spand med slutfoder
Foto: Svend Muusmann

Hver kvie sin spand med slutfoder
Foto: Svend Muusmann

Slut på sæson nummer 18

En meget dramatisk start på sæsonen og heldigvis en mere fredelig afslutning. Slutfodring og senere afgang til slagteriet gik roligt og uden problemer.

 Kødudlevering

Igen har vi oplevet at de små kvier har vokset sig store i løbet af sommeren, så de kød-aftagende medlemmer har fået noget for pengene. Udleveringen den 29. oktober hos kødsnedkeren med ekstra pølser til alle forløb også uden problemer. Slagterne roste igen vores kød.

Kvier og klima

Vi hører i disse år ofte at kvæg er en medvirkende årsag til den globale opvarmning. Måske er der mange af jer, der skal forsvare at spise oksekød, og at vi i det hele taget har kreaturer gående på markerne.

Nedenstående fra ”Rent a Cows” hjemmeside bragte vi i julebrevet fra 2016, men det kan være rart at få repeteret: 

Drøvtyggere producerer metangas under gæringsprocessen i vommen. Metangassen udledes gennem munden. Udslippet er dog væsentlig mindre, når dyrene udelukkende lever af græs og anden naturlig kost, frem for kraftfoder.

Naturpleje og biologisk mangfoldighed

Drøvtyggere omsætter og nedbryder græs og blade på steder, hvor vi ikke kan dyrke andre afgrøder. Samtidig er naturarealerne helt afhængige af naturpleje med græssende dyr, for at bevare åbne landskaber med stor biologisk mangfoldighed. Til sammenligning forurener produktionen af svin og kyllinger vores natur og vandmiljø uden at bidrage til naturplejen. Foder til svin og kyllinger er for en stor del importeret og dyrket på marker, der kunne have brødfødt den lokale befolkning. Så spis dit naturplejekød med god samvittighed.

Tak til hegnsholdet

(Vi springer takken til le-holdet over i år, da de næsten ikke har lavet noget), men hegnsholdet og ikke mindst Børge, har sørget for at græsset og andre vækster under og langs med hegnene er holdt nede, så der hele tiden kan være strøm på hegnene.

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen som normalt ligger i februar måned, blev afholdt i forbindelse med sommerfesten den 22. august. Næste general-forsamling er fastlagt til den 3. februar 2022. Vi håber at kunne gennemføre arrangementet, som vi tidligere har gjort med fællesspisning forud for mødet. Sæt kryds i kalenderen allerede nu.

 Bestyrelsen

Og så vil bestyrelsen ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår og naturligvis ikke snyde jer for en god

På anbefaling fra Janni kommer denne Claus Meyer opskrift på

Bøf Ragout Stroganoff

800 g oksetykkam
1 tsk fint salt
2 løg
1 spsk. paprika
1 spsk. tomatpuré
400 g flåede tomater
4 dl lys kalvebouillon
400 g svampe som østershatte, marksvampe eller vilde svampe
2 dl creme fraiche 38%
1 håndfuld vinter tomater (kan undlades)
½ bundt persille eller purløg

Skær oksetykkammen i tern, drys dem med salt, og dæk dem til. Sæt dem i køleskabet natten over.

Brun kødet i olie ved høj varme i en tykbundet gryde.

Pil og snit løgene, og lad dem riste sammen med kødet – tilsæt også paprika, og lad det riste med i nogle minutter. Krydr med salt og peber. Tilsæt tomatpuré, flåede tomater og bouillonen, og læg låg på gryden. Simrekog retten i 1½-2 timer, til kødet er helt mørt.

Rengør imens svampene, og kog dem med de sidste 10 minutter af tilberedningstiden sammen med cremefraichen. Smag til med salt og peber.

Hvis du er heldig at finde nogle gode importerede vintertomater, så vend dem ned i stroganoffen, lige inden spisetid. Drys også gerne med friskhakket persille eller purløg.

Tilbehør

Spis med ris, stegte kartofler eller kartoffelmos og friskbagt hvedebrød.

Nyhedsbrev - september 2021

Ny folderkasse
Foto: Svend Muusmann

Ny folderkasse
Foto: Svend Muusmann

En rolig sommer

Efter en meget dramatisk ankomst har vores kvier opført sig meget eksemplarisk. Det er september og slutfodringen er startet, og kvierne er tilbage på nordfolden, hvor de nu skal vænne sig til at komme ind i fangfolden. 

Generalforsamling og sommerfest

Den 22. august blev der afholdt general-forsamling og sommerfest ligesom sidste år hos Børge og Pia. Ved generalforsamlingen blev Børge Jensen og Bodil Stilling genvalgt til bestyrelsen og Ingrid Poulsen og Lise Ørberg blev genvalgt som suppleanter. Inger Carøe ønskede ikke at fortsætte, og Torben Hoffmann, der var suppleant, overtager Ingers plads i bestyrelsen. Vi takker Inger for mange års indsats i bestyrelsen. Bestyrelsens beretning og referat ligger på hjemmesiden.

Sommerfesten forløb som vanligt hyggeligt. 

Folder og folderkasse

Foreningen har udarbejdet en folder og kommunen har stillet folderkasse til rådighed både ved det nye spang og ved oplysningstavlen. 

PFOS-skandalen 

Der har været meget omtale i sommerens løb af kogræsserforeningen i Korsør, hvor området, hvor kvæget græssede, var forurenet af det giftige PFOS, som bl.a. bruges i brandslukningsskum. Det betød et højt og sundhedsskadeligt indhold af PFOS i kødet, som efterfølgende blev overført til de mennesker, der spiste kødet. 

Bestyrelsen ønskede at sikre, at vi ikke havde samme problem i Usserød Ådal, da der har været og er militære øvelsesarealer opstrøms, hvor man ikke kan udelukke, at der har været anvendt PFOS-holdigt brandslukningsskum. Vi har derfor fået analyseret en kødprøve hos laboratoriet Eurofins-Steins for PFOS. Prøven viste, som vi havde forventet og håbet, at vores kød er fri for PFOS. 

Alle medlemmerne blev orienteret om dette i mail af 29. juli 2021.

 Kalender 

/Bestyrelsen

Nyhedsbrev - juli 2021

Kvier på havevisit

Kvier på havevisit

En dramatisk ankomst
Kviernes ankomst den 8. maj blev noget mere dramatisk, end ankomsterne normalt plejer at
være. Vi oplever gerne hvordan kvierne springer rundt på marken og afsøger deres nye
område, men i år var der for meget fart på. Fire kvier sprængte hegnet og fortsatte
derudad. Mange mennesker var deltog i den efterfølgende indfangning. Kvierne endte med
at falde til ro i et rododendronbed i en have på Ringvej! Vores leverandør, Peter, og hans
kollega lykkedes med at indfange kvierne igen, og få dem tilbage først i fangfolden og
så ud på marken. Vi er meget taknemmelig for, at ingen mennesker kom til skade. Vores
forsikringsselskab dækker udgifterne i forbindelse med retablering af den ødelagte have. Nogle timer efter den store udflugt gik de seks kvier stille og roligt rundt på deres nye mark og lod som om ingenting var hændt.


Kvierne flyttet
Efter nogle uger er kvierne nu flyttet til sydmarken, hvor de boltrer sig i det høje græs. Det er altid en udfordring, den første gang kvierne skal krydse vejen. Men over kom de til sidst.


Brødordning
Igen i år leverer Meny Hørsholm brød, som er over sidste salgsdag til os. Det er vigtigt, at
muggent brød sorteres fra, men ellers spiser de både hvidt brød og rugbrød.


Goddag til kvierne
Bliver der ikke noget af i år. Gå selv en tur i marken og sig pænt goddag.
Til gengæld planlægger vi:


Sommerfest og Generalforsamlingen 2021
Søndag den 22. august er valgt, og forud for frokosten afholdes generalforsamling 2021.
Det er igen Børge og Pia, der meget venligt lægger hus til. Tak for det!
I får en formel indkaldelse til generalforsamlingen. Sidste frist for tilmelding: 18. august.


Kalender
22. august - Generalforsamling og
sommerfest.
Uge 41 - afhentning til slagtning
29. oktober - afhentning af kød hos
Kødsnedkeren i Vejby, Farvergårdsvej 14,
Vejby www.Koedsnedkeren.dk


/Bestyrelsen
www.kograesser.123hjemmeside.dk

Nyhedsbrev - april 2021

Den nye bro
Foto: Svend Muusmann

Den nye bro
Foto: Svend Muusmann

Ny sæson 2021

Kvierne står allerede og tripper i stalden for snart at komme på græs. Det var meningen at slippe kvierne løs den 1. maj, men det har været et koldt forår, og det er besluttet at vente til den 8. maj. Vi får 6 limousinekvier fra samme besætning som sidste år.

Vih afventer lige situationen inden vi laver et Goddag til kvierne arrangement.

 Generalforsamlingen 2021

Det blev allerede i december besluttet at udskyde vores normale generalforsamlingen i februarmåned(Og vi måtte så også undvære vores hyggelige fællesspisning)Bestyrelsen udsendte i januar beretning og regnskab og bad medlemmerne om carte blanche til at disponere med henblik på også i 2021 at have kvier på engene. Hvis restriktionerne letter, så kan vi evt. holde generalforsamlingen i forbindelse med en sommerfest i august. 

Bestyrelsen fortsætteindtil videre som hidtil:

Svend Muusmannformandrge Jensen

Bodil StillingInger CarøeIngrid Jørgensen

Torbhen Hoffmann oLise Ørberg.

 Klargøring af markerne

Hegnholdet har været i gang og Nordmarken er klippet ned  lidt nemmere i år efter den helt store maskin-nedklipning i efteråret, og fangfolden er sat op.

Klargøring af sydmarken går i gang om et par uger.

Hvis nogen har lyst til at være med på hegnsholdet, så skriv til svend@muusmann.eu

Ny bro

Hørholm Kommune haetableret en ny bro over Usserød Å lige over for stenalderbo- pladsen. Broen gør det muligt at følge en af kommunens trampestier henover sydmarken. Der er opsat ny pilepassage og en oplysningsstander ved broen.

Nye hegnspæle

Igen i år har kommune ydet støtte til hegnudgifter. I år har der måttet udskiftes i alt 33 pæle fra det oprindelig hegn fra 2004. PODA har stået for dette arbejde og også for retablering af trådhegn efter broarbejdet.

En trist besked

Vores trofastfotograf Torben Rohde er desværre død. Siden 2014 har Torben Rohde været en meget aktiv leverandør af mange dejlige stemningsbilleder fra UsserøÅdal med eller uden kvier.

Der er stadig enkelte kødandele til salg.

/Bestyrelsen

Nyhedsbrev - december 2020

Så er Nordengen klippet.
Foto: Torben Rhode

Så er Nordengen klippet.
Foto: Torben Rhode

Coronaåret 2020
Alt har stået i coronaens tegn i 2020, heldigvis har vores søde Limousinekvier som nogle af de eneste været helt og aldeles upåvirkede af det, og har opført sig på alle måder eksemplarisk. De har været venlige og milde, er gået pænt over vejen, når de blev bedt om det, har spist godt og taget på i vægt, og har leveret fremragende kød. Vores forventninger om, at der ville blive mindre kød kom (heldigvis) ikke til at slå til.

Bodegastemning på marken
Kasper, et af vores medlemmer hygger sig med hjemmebryg af øl, og havde hørt, at korn efter at være ”mæsket”, som en del af ølbrygningen, kan bruges til foder det til køer. Kasper havde ca. 6 kg korn tilbage efter brygprocessen. Efter konsultation hos bryggerikonsulenten Steen, som også er medlem af foreningen, blev masken leveret på marken.

Nordengen er klippet
Vi havde i september møde med vores kontaktperson hos Kommunen, Mona Dybdal, og lederen af Materielgården, hvor vi bl.a. drøftede problemet med at holde engene fri for de uønskede vækster. Det resulterede i, at kommunen i oktober, umiddelbart efter kvierne var sendt til slagtning, lejede et monster af en slåmaskine drevet af et bæltekøretøj, som klippede hele Nordmarken inkl. det helt utilgængelige område med gederams og alle tjørnebuskene. Imponerende. Det kommer vi til at sætte pris på i den kommende sæson.

Generalforsamlingen

Vores normale generalforsamlingen i februar måned, må desværre udskydes pga. corona restriktioner. Bestyrelsen bliver imidlertid nødt til at disponere, hvis vi skal have kvier på marken i 2021. Vi planlægger derfor at udsende beretning og regnskab umiddelbart efter nytår pr. mail, og håber at I giver bestyrelsen carte blanche til at fastsætte kontingent og indkøbe kvier til den nye sæson. Hvis restriktionerne letter, så kan vi evt. holde generalforsamlingen i forbindelse med en sommerfest i august. 

Og så vil bestyrelsen ønske jer alle en rigtig
glædelig jul og et godt og coronafrit nytår, og
vi vil naturligvis ikke snyde jer for en god
opskrift. Anbefalet af Janni Muusmann.

Gullasch med merian og citrontimian

Denne opskrift er inspireret af Claus Meyer,
som siger, at det er en ret, han aldrig
glemmer. Retten er specielt egnet i disse
koronatider, hvor vi ikke kommer så tæt på
hinanden.


4 personer – og den er lidt ”hot”
800 g afpudset kød (bov, tykkam eller klump)
1 tsk. fint salt
4 løg + 4 fed hvidløg
----------------------------
2 røde peberfrugter
----------------------------
2 spsk. tomatpuré
1 spsk. sød paprika
1 tsk stærk paprika
1 tsk. koriander
1 tsk. spidskommen
----------------------------
1 ltr. vand
4 laurbær
1 citron (skal og saft – økologisk)
10 stilke merian
10 citrontimian
1 kvist rosmarin
----------------------------
Dagen før:
Skær kødet i store tern og salt med fint salt.
Lad det stå tildækket i køleskab til dagen
efter.


På dagen:
Brun kødet grundigt i olie i en gryde. Krydr
med peber og tag det op.
Pil og hak de 2 slags løg og brun i olie, gerne
mørke og gyldne (karamelliseret)
Kog de rensede peberfrugter i 10 – 12 min. i
saltet vand. Hæld vandet fra og blend dem
(evt. mikrobølgeovn).
Kom tomatpuré, 2 slags paprika og krydderier
ned til løgene og rist igennem.
Tilsæt vand, peberfrugtpuré, citron,
krydderier samt kød.
Lad det simre ved lav varme til det er meget
mørt – ca. 2½ - 3 timer. Hvis du har en
trykkoger – 40-45 min.
Smag til salt, peber og citronsaft.
Kan enten spises med brød og salat, eller en
god kartoffelmos, som kan tage lidt af styrken
fra kødet.

Velbekomme!

Nyhedsbrev - september 2020

Hygge på højen

Hygge på højen

Vi fik sagt pænt goddag
Sommerfesten blev jo desværre sprunget over i år, men den 26. august mødtes vi på kilde-pladsen ved Mortenstrupvej og fik hilst på hinanden og på kvierne. Det blev en fin aften med blå himmel og god stemning.

Status for kvier og kød
Det er flotte og venlige kvier vi har i år, men de er mindre end de plejer at være, og vores indkøbspris var derfor lavere. Vi må derfor regne med mindre kød, end vi plejer at få. Vi har et stort plus på kontoen i forhold til budgettet, og har nu lavet følgende aftale med Kødsnedkeren om at supplere vores egne kødandele med følgende:

Aftagere af 1/8 kvie: 2 kg hakket kød fra fritgående dyr samt 10 stk. oksefrankfurtere.
Aftagere af 1/4 kvie: Får dobbelt op af ovennævnte.
Ikke-kødaftagende medlemmer
Ved indbetaling af 300 kr. kan de ikke- kødaftagende medlemmer få en pakke svarende til 1/8-aftagerne (2 kg hakket kød og 10 oksefrankfurtere). Indbetaling senest fredag den 30. september til konto:
Reg 1551 konto 3170 123 719
Send en mail til Bodil Stilling, når du har betalt: Bodil.stilling@email.dk

På forsiden af Ugebladet
Både hegnshold og leslåere har igen været i gang på markerne, og denne gang samme dag,
fredag den 11. september, og der blev gjort en stor indsats. Leslåerne har været på forsiden af Ugebladet. Der blev reklameret for ”Det grønne guld”, der har fået støtte fra DN.
Hegnsholdet må nøjes med en særlig stor TAK herfra!

Kalender
7. oktober afhentning til slagtning
23. oktober afhentning af kød hos Kødsnedkeren i Vejby, Farvergårdsvej 14, Vejby

Nyhedsbrev- juni 2020

Idyl på marken.
Foto: Torben Rhode

Idyl på marken.
Foto: Torben Rhode


Ankomst for kvierne
Den 5. maj kom så årets kvier.

Goddag til kvierne
Goddag til kvierne? Det kan være, at det bliver farvel til kvierne, og at vi kan mødes dagen før de skal afsted!
Vi håber, at I alle, hver for sig, har været forbi engene og har hilst på de søde kvier.

Johnny og hans søn Jonas på 6 år var forbi en dag for at sige goddag. De gik ind på marken og en af kvierne nærmer sig, men holdt alligevel afstand. Far siger: Den skal lige lære dig at kende. Jonas siger: Hvorfor skal den lære mig at kende IGEN? Kan den ikke huske mig fra sidste år?
Hmm ja, hvornår skal man mon fortælle at vi spiser dem!!

Flyttedag til sydmarken
Svend og Børge flyttede kvierne til Sydmarken den 20. juni. Selv om det er rolige kvier skulle der alligevel lokkes i flere omgange.

Sommerfest
Vi afventer udviklingen Covid-19 hen over sommeren og vil udsende en invitation i begyndelsen af august, hvis tingene udvikler sig positivt.å

Brød fra Dalgaard Meny
I år har vi fået en aftale med Mette hos Dalgaard Meny i Kongevejscentret. Brødet bliver lagt i den grønne kasse. Finder I muggent brød, skal det kasseres. Kvierne er særligt glade for rugbrød.

Hegnshold og leslåere
Både hegnshold og leslåere har været i gang på markerne

Sommerferie
Husk at sørge for afløser, hvis I er bortrejst i den uge, hvor I har tilsyn med kvierne!

Til orientering:
Alle kødandele er nu solgt

Kalender
Sommerfest – måske!
7. oktober Slagtning
23. oktober afhentning af kød hos Kødsnedkeren i Vejby.

I ønskes alle en god og coronafri sommer
/Bestyrelsen
www.kograesser.123hjemmeside.dk

Nyhedsbrev - maj 2020

Kære alle

Alt står i coronaens tegn og ingenting er som det plejer at være, vi holder afstand og spritter af, og ser så få mennesker som muligt. Men træerne springer ud, fuglene synger, solen skinner, og kvier vil igen indtage engene langs med Usserød Å.

Vi får i år leveret 6 kvier fra gården i Herlufmagle og det er Peter (slagter), der står for leveringen. Ankomst den 4. eller 5. maj.


Generalforsamling

Blev afholdt torsdag den 6. februar igen i Selmersbo, og med forudgående hyggelig fællesspisning. (Se referat på hjemmesiden). Bestyrelsen består af følgende: Svend Muusmann, Inger Carøe, Børge Jensen og Bodil Stilling (nyvalgt), og som suppleanter Ingrid Jørgensen, Lise Ørberg og Torben Hoffman (nyvalgt).
Lennart Hansson blev genvalgt som revisor.

Marken klargjort

Svend og Børge har besigtiget engene og brugt et par timer med buskrydderne. PODA har skiftet nogle hegnspæle og klaplågen mod Mortenstrupvej. Det er kommunen, der står for betaling af PODA.

Grønt Guld

Det grønne guld med de tapre le-slåere er klar til en ny sæson. Værdien af arbejdet viser sig lige nu i form af store områder med dejlige gule engkabbelejer.


I disse uger kan vi glæde os over de skønne lysende engkabbelejer. Blomstringen er som regel færdig før midten af maj, så skynd jer afsted og nyd synet. Planten trives godt på en våd, tung og leret jord og klarer sig allerbedst på steder, hvor kreaturernes græsning holder konkurrerende planter nede, og det er jo lige sådan det er hos os.
Kvierne æder ikke engkabbelejerne på grund af et ildesmagende giftstof.


Goddag til kvierne

Det traditionsrige ”Goddag til kvierne” kan vi på nuværende tidspunkt ikke fastlægge, men det vil komme. Men I vil få besked når kvierne kommer, og så kan man jo lave sin egen tur og sige pænt goddag.


Kalender

Skriv allerede nu de vigtige datoer ind i kalenderen.
Der er plads til flere kødaftagere. I må gerne reklamere mellem jeres venner og bekendte.


Goddag til kvierne – senere!
7. oktober Slagtning
23. oktober afhentning af kød hos Kødsnedkeren i Vejby.


/Bestyrelsen
www.kograesser.123hjemmeside.dk

Nyhedsbrev - december 2019

Usserød Ådals Kogræsserforening Nyhedsbrev

December 2019


Bestyrelsen ønsker jer en Glædelig Jul og et Godt Nytår
Det har været det vådeste efterår i mands minde, godt at kvierne ikke skal gå ude i det våde vejr!
Vi kan se tilbage på en sæson med søde kvier, ingen kalve, ingen undvegne kvier, og ingen tørke og heller ikke algesuppe i åen. Dejligt!


Grønt Guld og Hegnshold
Også stor tak til det Grønne Guld og til Hegnsholdet.


Generalforsamling
Generalforsamlingen er lagt fast, vi håber at rigtig mange medlemmer kommer – ikke mindst til vores hyggelige fællesspisning, hvor vi alle medbringer en ret, og efterfølgende spiser af den altid meget delikate fælles buffet.


Sæson 2020 – betaling af depositum
Bestyrelsen har lavet en forhåndsbestilling på
6 kvier til næste år. Vi sender en anmodning
om betaling af kontingent og depositum for
kødandele ud i begyndelsen af januar til
betaling inden d. 1. februar, så vi ved, om vi
skal ændre bestillingen.


Udlevering af kød
Udlevering af kød hos Kødsnedkeren den 21. oktober gik fint. Alt kødet skulle udleveres i løbet af en halv time, og alt kød blev afhentet i tidsrummet. Tak til udleveringsholdet: Børge, Svend og Lise. Slagterne roste igen vores kød, og det selvom kvierne ikke i år havde fået brød fra Lagkagehuset.
Lagkagehuset var desværre længe om at svare på vore henvendelser, så vi fik ikke taget kontakt til andre bagere i byen i år. Det vil vi prøve næste år.


Kalender
Torsdag den 6. februar 2020 Generalforsamling i Selmersbo Selmersvej 13, 2970 Hørsholm Fællesspisning kl. 18.00 Generalforsamling kl. 19.30

___________________________________________

Som sædvanlig bringer vi også en opskrift. I år med anbefaling fra Janni Muusmann.

Den gode labskovs
Labskovs
700 g oksetykkam 2 zittauerløg
4 laurbærblade
900 g bagekartofler 150 g smør
Salt og friskværnet peber
Desuden
1⁄2 bundt hakkede purløg Syltede rødbeder
Groft rugbrød
Koldt smør
Skær kødet i tern på 2 x 2 cm. Kom kødet i en gryde med rigeligt koldt vand og bring det i kog. Tag kødet op af gryden, når vandet koger og skyl det omhyggeligt under rindende koldt vand. Kom derefter kødet i en gryde og dæk akkurat med vand.
Pil og hak løgene, kom dem i gryden med kødet. Kom laurbærblade og peberkorn i en tepose, og kom også dette i gryden og lad det hele koge under låg ved moderat varme i ca. 11⁄2 time.
Skræl imens kartoflerne og skær dem i grove tern på ca. 2 x 2 og kom dem i gryden til kødet, når det har kogt i 11⁄2 time. Fortsæt kogningen uden låg til kartoflerne er helt møre. Tag krydderposen op af gryden.
Skær smørret i tern og kom dem i labskovsen under omrøring. Det er vigtigt, at der røres tilstrækkeligt i rette, så kartoflerne jævner. Når retten har den ønskede konsistens krydres med salt og peber.
Servering
Lige inden servering drysses labskovsen med purløg. Spis med syltede rødbeder, groft rugbrød og koldt smør.

Nyhedsbrev - september 2019

Hegnsholdet: Henrik, Bjarne, Børge, Svend, Jesper, Johnny og Jørn

Hegnsholdet: Henrik, Bjarne, Børge, Svend, Jesper, Johnny og Jørn

Usserød Ådals Kogræsserforening

Nyhedsbrev September 2019

Sommeren på hæld
Sommeren går på hæld og tiden nærmer sig, hvor vi skal sige farvel til vores søde og velopdragne kvier. Der har været masser af græs (måske for meget), men godt, at vi ikke har skullet sætte vores lid til Lagkagehuset, som desværre har svigtet os i år. Men nogle æbler har de da fået som supplement til græsset, og nu er slutfodringen i gang. Det er Svend og Børge, der sørger for det. Kvierne skal jo vænnes til at komme ind i fangfolden.

Det grønne guld
Det grønne guld har slået med leerne også gennem sommeren, men har været ramt af både mande- og kvindefald. Vi håber på fornyet energi til næste år.


Sommerfest
Igen i år lagde Børge og Pia hus og have til en dejlig sommerfest søndag den 18. august.
En stor tak til jer.


Hegnsholdet
Her er de så, de tapre (og svedige) medlemmer af hegnsholdet, som igennem sæsonen har gjort et kæmpe arbejde for at holde hegnene fri for bevoksning, så strømmen kan løbe uforstyrret, og kvierne kan holde sig inde på marken. En stor tak til dem


Afhentning af kød
Bemærk at datoen for afhentning af kød er ændret fra d. 22. til mandag den 21. oktober. Det er igen Kødsnedkeren, Farvergårdsvej 14, 3210 Vejby, der står for udskæringen. Det var godt sidste år, det bliver det igen i år.
Det er en god idé, at aftale med andre om afhentning. Vi sender en mail om tidspunktet for afhentningen af kødet et par dage før.


Generalforsamling
Næste års generalforsamling er fastlagt til den 6. februar 2020. Som sædvanlig vil vi starte med fællesspisning kl. 18.


Kalender
8. oktober Slagtning
21. oktober Afhentning af kød!! Bemærk ny dato


Generalforsamling
torsdag den 6. februar 2020 Selmersbo

 ——————————————————————————————————————————————————————

Opskrift fra Else Jonsson
Det er jo tid til at få tømt fryseren for de sidste pakker med kød fra sidste år.
Her er en god og brugbar opskrift.

Pulled Beef 6 – 8 pers.

Ca. 2 kg oksekød minus ben
Bov, tykkam evt osso buco kan bruges
Rub:
2 spsk. salt
3 spsk. farin
3 spsk. Paprika
1 spsk. Cayennepeber 1 tsk. Sennepspulver 1 tsk. Peber
1 tsk. Spidskommen Lidt chiliflager


Bland alle tørre ingredienser, og masser det godt ind i kødet, som trækker natten over i køleskab.
Næste morgen lægges lidt grove grøntsagstern i bund af en stegeso eller gryde, der kan gå i ovn.
Bland med en dåse koncentreret tomatpuré. Det krydrede kød ovenpå, låg på
og ind i ovnen på 110 grader.
10 – 12 timer efter er kødet fuldstændig mørt og kan trækkes fra hinanden med to gafler.
Der er samlet en del kraftig væske i bunden – lad det blive, og lad det findelte kød opsuge noget af væsken.

Serveres i burgerboller med fx lidt syltet rødløg og coleslaw.

Del siden