Til sæson 2019 bliver indkøbt 6 kvier. Kvierne bliver leveret omkring 1. maj og kommer fra samme besætning i Herlufmagle, som har leveret til os de seneste 3 år.

Der er enkelte andele i overskud, så værende medlemmer må meget gerne agitere for foreningen og søge nye kødaftagere.

Der er bestilt slagtning til den 8. oktober hos Harald Hansen, og opskæring sker hos Kødsnedkeren den 22. oktober.